Buldan ilçesinin Tanıtım Sitesi

 

 
 
ana sayfa buldan rehberi fotoğraf galeri linkler iletişim

Türkçe

 
 

içerik

Buldan hakkında
Buldan tarihçesi
Buldan coğrafi yapısı
Buldan'da yer adları
Buldan fotoğrafları
Buldan rehberi
Yöresel yemekler
Doğal güzellikler
Buldan belediyesi
Buldan haberler
Buldan bezi
5 Günlük hava durumu
  Buldan haberler
Dokuma Festivali
Sanat etkinlikleri
Deve Güreşi 2010
  Gezilecek Yerler
Süleymanlı yaylası
Kestane Deresi
İçme Deresi
Talat Tarakçı parkı
Yukarı vakıf çayı
Toprakçı kaşı
Triepolis Antik Kent
Yenice kaplıcaları
  İletişim
İletişim
Link verenler

Sponsorlarımız

 

Sivrioğlu İnşaat

Güvenilir inşaat emlak danışmanınız...
0256 813 3400
 
 

Buldan Yer Adları

 
   
Buldan bilindiği üzere çok eski bir yerleşim birimidir ve uzun bir süredir Türklerin  hakimiyet alanındadır.Orta Asya’dan akın akın Anadolu’ya gelen Türk boyları hızla   buraları Türkleştirmiştir.1071 Malazgirt Savaşı ile başladığı sanılır; fakat yaygın        kanının aksine bundan çok önce Oğuzların Anadolu’ya çeşitli vesilelerle girdiği           bugün ispat edilmiştir.İşte bu Oğuz boyları Anadolu içinde ilerleyişleri neticesinde     dönem dönem Buldan ve çevresinde küçük yerleşim yerleri oluşturmuşlardır.       Kayı,Salur, Afşar, Kınık, Beydili, Yazır ve Bayat boylarına bağlı aşiretler bugün merkezdeki mahalle ve köylerimizin ilk kurucularıdr. Sarılar, Karalar, Karakeçililer, Sarıkeçililer, Saltuklar, Çakmaklar, Fakıhlar, Ceritler, Ceditler, Cabarlar, Çakırlar,  Aldirekli, Kaşıkçı, Curalar, Haylamazlar, Parmaksızlar, Süllüler, Dinbazlar, Sakallılar, Hatıplar, Karagözler .Bu oymak ve aşiretler zaman içinde yer değiştirip kaynaşarak bugünkü Buldan’ı oluşturmuşlardır.

Yer adları, o yörenin tarihi, kültürü ve kimliği hakkında bilgi vermesi bakımından büyük öneme sahiptir. Buldan’ın kimliği hakkında bu yer adlarına bakarak bir kanaat edinmek mümkündür. Yer adları deyince sadece yerleşim yerleri değil ovalar, tepeler, pınarlar, dereler, belenler, ovalar, yollar, çeşmeler de anlaşılmalıdır. Pamukkale Üniversitesinde Yrd. Doç. Levent KURGUN hocamız bu konuda yaptığı çalışmada Buldan’daki yer adlarının %93’ünün Türkçe olduğunu saptamıştır. Bu bizim için çok önemli bir veridir.     Bu bilgi yüzyıllardır dokumacılıkla uğraşan Buldan halkının yalnız ipliği, ipeği değil       tarihi de Türkçe dokuduğunu göstermektedir. Bu yazıda bizim yapacağımız Buldan         ve köylerindeki yer isimlerinden tespit edebildiklerimizin köken ve anlamlarına dikkat çekmek ve bu isimleri kategorize etmektir.

Önce Buldan isminden başlayalım.Bu ismin anlamı ve veriliş biçimiyle ilgili çokca    söylenti vardır.Biri, bu yöredeki kişilerin bol don ve elbise giydiklerinden dolayı         çevrede boldonlular şeklinde anıldığı ve ismin boldon sözünden bozulduğudur.           Diğeri eşkıya ve haramilerin baskınlarından yılan halkın daha önceleri aşağıda    savunmasız ve korunaksız bir bölgede yaşadıkları,bunların zulmünden ormanlık              ve sarp yamaçlara saklandıkları ve eşkıyaya ithafen bulda al dediklerinden           hareketle Buldan olarak anıldığıdır.Bir de Buldan civarının eski ismi olan Apollon’un yöredeki Türkler tarafından yüzyıllar içinde değiştirilerek ve Türklerin kendi söyleyiş biçimine uydurarak bu hale getirildiği iddiası vardır.

Bütün bu söylentilerin ve yakıştırmaların dışında gerçeğe ve akla en uygun şudur.     Buldan isminin kökeni Türkçe buladan sözcüğüdür. Anlamı çınar ağacıdır ( TDK       Derleme Sözlüğü Cilt 2).Buldan’daki çınar- kestane ağaçlarının bolluğu ve tarihi   belgelerde ve yazışmalarda “boladan ,bulladan” şeklinde ismin yer alması bu iddiayı kuvvetlendirmektedir. L.Kurgun bey buladanın aynı zamanda bir Türk oymağının ismi olduğunu ve Osmanlının Bursa Sancağında geçtiğini tespit etmiş ve bunu Buldan’daki Bursa Mahallesi ile ilintilendirmiştir. Bu sözcüğü Yunanca’da,Arapça’da hatta Luwi    dilinde arayan diğer araştırmacıların Buldan’ı bir türlü Türk’e ve Türkçe’ye yakıştıramamasını bilimsellikle değil de kompleksle açıklamak gerektir.                Buldan’da yer adlarına kökenlerine göre bakacak olursak su,hayvan,bitki,kişi, boy adlarının ve tasviri adların geniş yer tuttuğunu görürüz.Su adlarına örnek olarak Çayırderesi,Gölbaşı,Dörtpınar,Güzpınar,Kovanoluk,Kurudere….

Bitki adlarına örnek:Çamköy,Gülalan, Kestanederesi,

Kişi adlarına örnek:Hasanbeyler,Sarımahmutlu,Abbas,Hıdıroluk,,Süleymanlı

Boy Adlarına örnekler:Oğuz,Kaşıkçı,Eldirek,Karaköy(Karakeçili Yörüklerinden almıştır ismini)

Tasviri adlara örnek:Karagöz çeşmesi,Yalçınkaya,Bozalan,Aktaş,Akyar

Bunların dışında bugün anlamları neredeyse unutulmuş olan yer adları vardır.

Kepsel: Kuru çam odunu

Yonatça: İyi, tam, düzgün, doğru dürüst, sağlam

Kayran: Taşlı, kumlu, ekime elverişli olmayan toprak

Meğere: Yeni dikilen ve henüz üzüm vermeyen bağ

Alandız: Ağaç köklerinden çıkan filizler(palandız)

Bakacak: Bir tepede çevresinin en iyi görülebildiği yüksek yer, gözetleme yeri

Çağış:Bal.

Alanyazı: Göz alabildiğine geniş düzlük, ova.

Eğrek: Dinlenme yeri.

Turfanyüzü:Turfan bugün Çin’e bağlı Doğu Türkistan’da bir şehrin adıdır.Bu şehir     sularının bolluğu ve toprağının bereketiyle anılır.Buldan’daki bu mevkii de yine               bağ ve bahçeleri sularıyla meşhurdur.İhtimaldir ki burası Turfan’dan bir parça gibi düşünülüp bu isim verilmiştir.

Eldirek:Oğuz boylarına bağlı bir oymak olan Aldirekliler bu köyü kurduğu için bu isim verilmiş olabilir.

Süleymaniye:Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden Türkler İstanbul’da toplanmışlar ve kendilerine gösterilecek yeri beklemektedirler.Bu köyü kuran yurttaşlarımızda Süleymaniye Camii önünde toplandıkları için köy bu isimle anılmıştır.

Zehrenti:Zahire(tahıl) konulan yer anlamına gelmektedir.

 
 
 
 
 
 

search

 

Tavsiye Ediyoruz

Doğal siyah üzüm pekmezi

Nöbetçi Eczaneler

Minibüs Saatleri

Hastaneler - Sağlık Ocakları

 
© 2009 - Bu web sitesi tamamen buldanli.com ekibinin çalışmaları sonucu ortaya çıkmıştır.Tüm hakları saklıdır.